B2B Leadgeneratie V0.1B2B Leadgeneratie (het benaderen van de zakelijke markt) is één van de kernactiviteiten van leadprovider Virgo in Nederland, België, Duitsland, Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. De B2B leadgeneratie van Virgo levert 'exclusieve' leads op in het zakelijke segment. De B2B leadgeneratie kan zich ook richten op (semi-)overheidsinstanties en non-profit organisaties. Concreet houdt B2B leadgeneratie in dat er geen klanten worden gezocht in het B2C-segment (consumenten). Tijdens B2B leadgeneratie, worden leads gekwalificeerd door de HBO opgeleide medewerkers van Virgo. Bij B2B leadgeneratie gaat het er om, dat de medewerker van Virgo in staat is om te kunnen communiceren met de zakelijke 'beslisser'. Aangezien Virgo de B2B leadgeneratie alleen verzorgt op basis van 'exclusiviteit', leiden de leads in veruit de meeste gevallen tot 'Nieuwe Klanten' voor de opdrachtgever c.q. de klant van Virgo. Exclusiviteit bij de B2B leadgeneratie door Virgo houdt in dat u de enige partij bent die de leads krijgt aangeleverd.

Hoge conversie-rate door optimale samenwerking
Het genereren van leads middels de B2B leadgeneratie-werkwijze van Virgo, bezorgt u een conversie van 80% tot 100% naar nieuwe klanten. Concreet betekent dit, dat minimaal acht van de tien leads een nieuwe klant voor u oplevert. Uw organisatie moet wel in staat zijn om de aangeleverde leads binnen acht werkuren op te volgen. Indien dit niet mogelijk is, gaat dit ten koste van de conversie en het vertrouwen bij alle betrokkenen. Om te zorgen dat de B2B leadgeneratie aansluit op uw verkoopproces worden er afspraken gemaakt. Deze worden vastgelegd in het DAP (Dossier Afspraken en Procedures). Dit komt mogelijk bureaucratisch over maar is voorwaarde voor een professionele samenwerking. De criteria waaraan een lead moet voldoen worden beschreven in het DAP.

Succesfactor
B2B leadgeneratie kan op vele wijzen worden gerealiseerd. In de visie van Virgo bestaat het uit een complete marketingmix. De werkwijze van Virgo is zeer innovatief en onderscheidend in de branche. Dit zorgt voor de hoge conversie-rate en tevreden Klanten. Belangrijke succesfactoren bij de B2B leadgeneratie zijn de medewerker, maar ook het benutten van het marketingabonnement voor het onderhoud van de marketing-infrastructuur (zie ook tariefoverzicht).

Achtergrondinformatie
Verkopen is het ruilen van goederen en wordt al gedaan zolang er mensen bestaan. Het genereren van leads of leadgeneratie als ‘business’ is een ontwikkeling van de laatste twintig jaren. Met de goede beschikbaarheid van de telefonie en het opstarten van callcenters werd een voorzichtig begin gemaakt met de leadgeneratie. De meeste callcenters werden vooral ingezet voor fondswerving en het verkopen van allerlei abonnementen en verzekeringen met als negatief effect, dat veel particulieren werden gebeld in de avonduren. Het 'bel-me-niet-register' is hiervan het gevolg. B2B leadgeneratie werd in het verleden veel gedaan door callcenters, waarbij ook bedrijven worden bestookt met telefoontjes. De 'uiteindelijke beslisser' spreken wordt steeds moeilijker, omdat deze beter wordt afgeschermd door telefoniste en/of secretaresse.

Telemarketing minder effectief
Sinds 2010 is er een tendens waar te nemen, dat de effectiviteit van alleen telefonische leadgeneratie afneemt. Het verdwijnen van een aantal callcenters wordt vaak afgedaan als een gevolg van de crisis. Bij Virgo geloven we hier niet in, maar zien het meer als een 'telefoonmoeheid’ bij de te benaderen doelgroepen. Virgo combineert in haar werkwijze alle mogelijke marketingtechnieken ten behoeve van de leadgeneratie. De menselijke interactie blijft daarbij altijd voorwaarde voor een optimale kwalificatie van de leads.

Exclusieve samenwerking & Marketingabonnement
Omdat Virgo exclusief werkt voor een leverancier is het niet mogelijk om de leads nogmaals door te verkopen. Om een degelijke leadgeneratie, in combinatie met leadproviding, te kunnen opzetten is een aanloopperiode van twee maanden nodig en dient er continue geïnvesteerd te worden. De investeringen worden bekostigd vanuit de marketingabonnementen. Mocht Virgo niet aan de vraag kunnen voldoen, dan verwijzen we naar een andere leadproviderleadgenerator.

Contact
B2B leadgeneratie laten uitvoeren door Virgo in Nederland, België en Duitsland? Of geeft u de voorkeur om leads te te genereren via uw eigen website en/of webshop. Neemt u dan contact met ons op.

leadgeneratie-leads-kopen-genereren-v3
Neem contact met ons op:

NL: +31  (0)30 - 808 0003
BE: +32 (0)14 - 480 243
DE: +49 (0)89 - 210 9495 1